ویدیو جلسه فوق العاده معاون خدمات شهری و ریاست سازمان در خصوص حوادث اخیر پاکبانان

توضیحات کلیپ: دانلود کلیپ های ریاست سازمان پسماند. جلسه فوق العاده معاون خدمات شهری و ریاست سازمان در خصوص حوادث اخیر پاکبانان،

منبع ویدیو: کانال امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در آپارات

دانلود کلیپ گزارش تخلف لینک منبع
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: