ویدیو کاربردهای فناوری فضایی و آینده آن

بستن تبلیغ بستن

توضیحات کلیپ: مزایای استفاده از منظومه ماهواره های کوچک برای پیش بینی آب و هوا، مدیریت بحران های طبیعی، مطالعه اتمسفر و حرکت ابرها، بررسی پوشش گیاهی و رطوبت خاک و... دانلود کلیپ های ماهواره دانلود کلیپ های کاربرد دانلود کلیپ های سنجش. کاربردهای فناوری فضایی و آینده آن، مزایای استفاده از منظومه ماهواره های کوچک برای پیش بینی آب و هوا، مدیریت بحران های طبیعی، مطالعه اتمسفر و حرکت ابرها، بررسی پوشش گیاهی و رطوبت خاک و...

منبع ویدیو: کانال مرکز ملی فضایی ایران در آپارات

دانلود کلیپ گزارش تخلف لینک منبع
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: