ویدیو این کلیپ رو باید برای خیلی ها فرستاد-مذهبی نما-مسئولین

توضیحات کلیپ: سنگسارش کنید* باید بر اساس قانون مجازات شود* بله!او سزاووار مرگه* هرکس که در بین شما تابحال گناهی نکرده، بذارین اولین سنگ رو بزنه* Jesus of Nazareth . این کلیپ رو باید برای خیلی ها فرستاد-مذهبی نما-مسئولین، سنگسارش کنید* باید بر اساس قانون مجازات شود* بله!او سزاووار مرگه* هرکس که در بین شما تابحال گناهی نکرده، بذارین اولین سنگ رو بزنه* Jesus of Nazareth

منبع ویدیو: کانال باشگاه فوتسال GHS در آپارات

دانلود کلیپ گزارش تخلف لینک منبع
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: