ویدیو کدام خبر دسته اول در این دنیا هست که آنرا فراموش کردیم؟

توضیحات کلیپ: چند روز پیش دوست عزیزم مجید بهم پیام داده بود که محمد یک خبر دسته اول دارم که فکر کنم از شنیدنش خوشحال بشی و جالب است که من هم نسبت به این خبر خوشحال شدم ولی از دید مثبت نگری و مباحث موفقیت و معنویت، این خبر را با یک خبر مهم قدیمی که اهمیتش بالاتر است مقایسه کردم و دیدم که ما چقدر از بزرگترین خبر عالم بی خبر شده ایم و در این کلیپ مهم ترین خبر عالم را برای شما بازگو خواهم کرد تا شما هم خوشحال شوید دانلود کلیپ های خبر دسته اول. کدام خبر دسته اول در این دنیا هست که آنرا فراموش کردیم؟، چند روز پیش دوست عزیزم مجید بهم پیام داده بود که محمد یک خبر دسته اول دارم که فکر کنم از شنیدنش خوشحال بشی و جالب است که من هم نسبت به این خبر خوشحال شدم ولی از دید مثبت نگری و مباحث موفقیت و معنویت، این خبر را با یک خبر مهم قدیمی که اهمیتش بالاتر است مقایسه کردم و دیدم که ما چقدر از بزرگترین خبر عالم بی خبر شده ایم و در این کلیپ مهم ترین خبر عالم را برای شما بازگو خواهم کرد تا شما هم خوشحال شوید

منبع ویدیو: کانال راز 4 فصل و پاکسازی کوانتومی در آپارات

دانلود کلیپ گزارش تخلف لینک منبع
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: