ویدیو شوت زن والیبال globus

توضیحات کلیپ: وین شوت قابلیت شبیه سازی کامل هر نوع بازی را داردو پرتاب های شناور، پرتاب های دارای زاویه باز، پرتاب های پرشی (پرش شناور یا اسپک) را با دقت استثنایی اجرا مینماید. سهولت حرکت در طول خطوط پرتاب، تنظیم ارتفاع/ زاویه و دکمه های کنترل سرعت از وین شوت یک وسیله با کاربری آسان و قابلیت تنظیم دقیق نقطه فرود و چرخش توپ ساخته است. شرکت توان افزا بهبود :www.tavanafza.com ،@tavanafzaco تماس:88622820 دانلود کلیپ های توپ دانلود کلیپ های شوت دانلود کلیپ های والیبال. شوت زن والیبال globus، وین شوت قابلیت شبیه سازی کامل هر نوع بازی را داردو پرتاب های شناور، پرتاب های دارای زاویه باز، پرتاب های پرشی (پرش شناور یا اسپک) را با دقت استثنایی اجرا مینماید. سهولت حرکت در طول خطوط پرتاب، تنظیم ارتفاع/ زاویه و دکمه های کنترل سرعت از وین شوت یک وسیله با کاربری آسان و قابلیت تنظیم دقیق نقطه فرود و چرخش توپ ساخته است. شرکت توان افزا بهبود :www.tavanafza.com ،@tavanafzaco تماس:88622820

منبع ویدیو: کانال شرکت توان افزا بهبود در آپارات

دانلود کلیپ گزارش تخلف لینک منبع
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: