ویدیو خاطره آخرین دیدارپرویزخرسند باعلی شریعتی/به امیدآزادی زندانیان سیاسی درسراسرجهان

توضیحات کلیپ: با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت نام در بانک جهانی اهدا سلول بنیادی ازطریق خون به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموماکودکان)بشتابیم.بعلت شرط سازگاری ژنتیکی برای پیوند سلول بنیادی،ممکن است تنها شما فرد مشابه به یک بیمار و نجاتگر باشید.سایت اطلاع از مراکز ثبتنام اهدا سلول بنیادی موجود در شهرهای مختلف و اطلاعرسانی کودکان نیازمند پلاکت خون hla.behdasht.gov.ir telegram.me/goldencells دانلود کلیپ های استاد پرویز خرسند. خاطره آخرین دیدارپرویزخرسند باعلی شریعتی/به امیدآزادی زندانیان سیاسی درسراسرجهان، با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت نام در بانک جهانی اهدا سلول بنیادی ازطریق خون به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموماکودکان)بشتابیم.بعلت شرط سازگاری ژنتیکی برای پیوند سلول بنیادی،ممکن است تنها شما فرد مشابه به یک بیمار و نجاتگر باشید.سایت اطلاع از مراکز ثبتنام اهدا سلول بنیادی موجود در شهرهای مختلف و اطلاعرسانی کودکان نیازمند پلاکت خون hla.behdasht.gov.ir telegram.me/goldencells

منبع کلیپ: کانال اهدا سلول بنیادی و پلاکت در آپارات (aparat/ehdaseloolbonyadi)

دانلود کلیپ گزارش تخلف لینک منبع
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: