مارکتاک

یکپارچگی در تبلیغات/ اد...

19:54

یکپارچگی در تبلیغات/ ادامه قسمت دو...

کپی کاری در تبلیغات / قس...

15:43

کپی کاری در تبلیغات / قسمت دوم برنا...

مارکتاک/ چگونه برندی قد...

13:17

مارکتاک/ چگونه برندی قدرتمند بساز...

مارکتاک - اولین برنامه ...

00:49

مارکتاک - اولین برنامه تخصصی برندس...

آنونس: مارکتاک، کپی کار...

01:05

آنونس: مارکتاک، کپی کاری و فقدان ا...

مارکتاک / قسمت اول / است...

27:31

مارکتاک / قسمت اول / استراتژی هویت ...